פעילות המטה לבטיחות בדרכים

המטה לבטיחות בדרכים אחראי על תחום הבטיחות בדרכים בקרית אונו לרבות תחומי התנועה, התחבורה הציבורית והנגישות.
נושא הבטיחות בדרכים וצמצום מספר תאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפות העירונית. הנושא הנו בעל חשיבות מרבית נוכח העובדה שמדובר בחיי אדם ומעורבים בו היבטים בתחומי התשתיות, הגורם האנושי וגורם האכיפה.

ייעודו של המטה הוא ליזום ולהפעיל הערכות קהילתית יישובית אפקטיבית שתיצור אקלים חברתי למאבק בתאונות דרכים ביישוב, על ידי הטמעת שינויים התנהגותיים בקרב הציבור לרבות תלמידי העיר, לחנך לאחריות אישית ואחריות חברתית, להעצים את הצוותים החינוכיים העוסקים בתחום, לגבש מסגרות ונוהלי בטיחות במוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים ולהביא בסופו של דבר לשינוי תפיסתי ומעשי של תרבות התנהגות בכבישים.

תפקידים עיקריים

  • הכנת תוכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה
  • ניצול תקציב מטה הבטיחות לייעודו על פי הקריטריונים לתקצוב
  • מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי הישוב על ידי ייזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה והקהילה
  • הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינוך הסברה והדרכה לכלל האוכלוסייה
  • ניהול מעקב שוטף אחר התאונות דרכים ברשות, דיווח לגורמים הרלוונטיים, למידת המסקנות בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי סיכון על ידי פתרונות בטיחותיים
  • תיאום והפעלת כל הגופים, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע לקידום הבטיחות
  • מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 

ועדת בטיחות בדרכים

ועדת בטיחות בדרכים היא ועדת חובה ברשויות. תפקיד הוועדה הוא ליזום ולתכנן פעילויות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים בעיר. הוועדה מתכנסת במהלך השנה.

ועדת תנועה

ועדת תנועה מתכנסת במהלך השנה בהתאם לנושאים הנידונים.
תפקיד הוועדה הוא להגיע להחלטות בנושאי תמרור, מיתון תנועה, רמזור, נהלים להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בקרית אונו ועוד.

 

לפרוטקולים של ועדת תנועה הניתנות לציבור על פי חוק חופש המידע יש לפנות למומנה על חופש המידע בעירייה

לפניה לחצו כאן
 


למידע בנושא הגשת בקשה לחניה שמורה לנכה, הקליקו כאן

 

מהיר לעיר - משדרגים את התחבורה הציבורית בעיר

לחצו כאן לחוברת הסברה

 

10 עמדות טעינה לרכב חשמלי

 

יצירת קשר

אפרת מועלם
מנהלת בטיחות בדרכים תנועה תחבורה ונגישות
03-7362205
קבלת קהל: בתאום מראש