בקריית אונו התקיים יום של לימוד תורה ותענית, בעקבות האירוע המזעזע בו נשרפו במהלך חג השבועות תשע"ב שני בתי כנסת בעיר, ושבעה ספרי תורה עלו באש. מאות בני אדם השתתפו בהספדים ובהלוויית ספרי התורה, שהתקיימה במעמד רב העיר, אדמו"רים, הרבנים הראשיים לישראל, רבני ערים ואישי ציבור.
לשמיעת דברי הההספד של רב העיר - רצון ערוסי 
(באדיבות דוד טוויטו מרדיו קול ברמה)