הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי

משאבי אנוש

משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
הארכת מועד מכרז פומבי 06/2024 – פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית. פומבי 08/05/2024 22/05/2024

עבור לארכיון המכרזים