כתב הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

משאבי אנוש

משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 13/2022 – מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק פומבי 23/05/2022 06/06/2022
מכרז פומבי 8/2022 – אחראי/ת תחום שירותים דיגיטליים במחלקת בתי ספר פומבי 19/05/2022 02/06/2022

עבור לארכיון המכרזים