כתב הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

משאבי אנוש

משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 52/2022 – סגן/ית גזבר (במעמד מנהל אגף) פומבי 20/09/2022 06/10/2022

עבור לארכיון המכרזים