הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי

משאבי אנוש

משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 75/2023 – מזכיר/ה בשירות הפסיכולוגי . פומבי 30/11/2023 14/12/2023
מכרז פומבי 74/2023 – מזכיר/ת בית הספר . פומבי 27/11/2023 11/12/2023

עבור לארכיון המכרזים