האגף לשירות לתושבשירותים שניתן לקבל במרכז שירות לתושב

פתיחת פניות:

 • פתיחת פניות במוקד
 • פניות לנושאים שונים ליחידות השונות בעירייה
 • פניה בנושא פיקוח ושיטור

אגף חירום ביטחון ופיקוח:

 • הוצאת תו חניה
 • ערעורים על דו"חות חניה
 • טופס לאישור מקום חניה שמור לרכב נכה
 • תשלום דו"ח פיקוח
 • בקשה להישפט
 • בקשה להסבת דו"ח
 • הצגת פרטי דו"ח

אגף הגבייה:

 • פתיחת פניות לאגף
 • תשלום ארנונה
 • החלפת משלמים 
 • הגשת בקשה לאישור בטאבו
 • טופס בקשה לפטור- נכס ריק , נכס לא ראוי לשימוש
 • הצטרפות לקבלת חשבון ארנונה באמצעות דוא"ל
 • הצטרפות להוראת קבע לתשלומי ארנונה (בנק או כרטיס אשראי)
 • בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים
 • הגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה
 • בקשה להנחה להורה עצמאי
 • פניה כללי לאגף הגבייה
 • בקשה להגשת השגה
 • הנחה למשרת מילואים
 • מסירת דירה מקבלן

מי אונו:

 • תשלום מים
 • הצהרה על החלפת מחזיקים בגין מכירה
 • הודעה אודות שינוי מחזיקים (שוכרים) בנכס
 • בקשה לקבלת שירותי פינוי וביוב
 • הפניה לאישור לטאבו
 • בקשה לאישור למס הכנסה
 • בקשה לבירור חריג
 • בקשת לקוח להחלפת כתובת
 • ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת צרכן
 • בקשה לסגירת חשבון
 • בקשה להצטרפות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי/בנקאית
 • בקשה לעדכון מספר נפשות
 • מידע על הגשת השגה וטופס הצהרה על תיקון נזילה

חינוך:

 • שבקשה לביטול רישום
 • הסכמה לתשלום תשלומי רשות וחובה
 • בקשה לרישום לשנת הלימודים עקב העתקת מקום מגורים בתוך העיר
 • הצהרה והתחייבות תושבים חדשים (המגיעים להירשם למערכת החינוך בקריית אונו)
 • הצהרה והתחייבות שינוי כתובת בתוך העיר
 • בקשה לרישום לשנת הלימודים עבור תושב חדש או תושב חוץ
 • טופס רישום 
 • תצהיר בהעדר שובר ארנונה כנדרש
 • טופס בקשה מיוחדת לשיבוץ 
 • ערעור של שיבוץ
 • בקשה לאישור ללימודי חוץ לשנת לימודים

וועדת תכנון ובנייה:

 • הנחיות לפרסום מודעה
 • דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר
 • טופס להגשת חישובים סטטיים
 • בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה
 • טופס אישור קונסטרוקטור

אגף הספורט:

 • פתיחת פניות לאגף 
 • טופס ביטול לרישום לחוג לשנת 2021/2
 • הפניית תושבים לרישום חוגים

אגף שפ"ע:

 • פתיחת פניות למחלקות האגף כגון תברואה, גנים ונוף וכדומה
 • הפנייה לטפסים רלוונטים

ממשל זמין

שירותי משרד התחבורה-

 • חידוש רישיון רכב
 • חידוש רישיון נהיגה
 • הנפקת מידע על רכב
 • הנפקת מידע ניקוד לנהג
 • תשלום על מבחן נהיגה מעשי

שירותי רשות האוכלוסין-

 • תשלום דרכון ביומטרי
 • הנפקת ספח תעודת זהות חכמה –לבעלי תעודת זהות חכמה + סיסמא אישית
 • בקשה להנפקת ספח תעודת זהות רגילה (הספח יישלח בדואר לכתובת המבקש הרשומה במרשם האוכלוסין)
 • שינוי מען (לבעלי תעודת זהות חכמה + וסיסמא אישית) או דרך האתר מערכת ההזדהות הממשלתית באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • בקשה לקבלת תעודת לידה 
 • בקשה לקבלת תעודת פטירה
 • בקשה לבירור כניסות ויציאות מהארץ
 • בקשה לרישום שם הנולד
 • בקשה לתמצית רישום
 • הנפקת תמצית רישום (הזדהות באמצעות ת"ז חכמה)

שירותי המשרד לביטחון הפנים-

 • תשלום אגרות כלי ירייה
 • הנפקת טפסי חידוש רישיון כלי ירייה
 • העתק רישיון כלי ירייה

שירותים נוספים בעמדה-

 • מרכז לגביית קנסות
 • בדיקת רכב גנוב
 • הנפקת אישור קורונה
 • הנפקת אישור שירות אזרחי
 • אגרת רשם העמותות

שירותים ביטוח לאומי (עמדת שירות עצמי יש צורך בקוד סודי)-

 • אישורים בנושאי קצבאות - אישורים על תשלומים וזכאות ברוב הנושאים בקצבאות.
 • אישורים בנושאי דמי ביטוח - פירוט חשבון, ואישורים למס הכנסה.
 • אישור בנושא ביטוח – אישור המפרט את תקופות העבודה וסוגי העיסוקים, כפי שרשומים בביטוח הלאומי.
 • אישור בנושא ביטוח בריאות – אישור על חברות בקופת החולים שבה אתה רשום.
 • תמצית נתונים בנושא דמי אבטלה.
 • תמצית נתונים בנושאי ביטוח וגבייה.

מידע על המתנ"ס

 • רישום ומידע על חוגים
 • רכישת כרטיסים
 • מידע על מופעים הצגות תרבות ואירועים
 • הרשמה לצהרונים


כתובת: הכלנית 5 קומת קרקע

שעות פעילות המרכז:
א'-ה' 8:00-17:00

מיכל לנדסמן
מנהלת מרכז שירות לתושב

איתמר אורפייג
נציג במרכז שירות לתושב ואחראי דיגיטל
לירן בן חי
נציגה במרכז שירות לתושב
עדי דבי
נציגה במרכז שירות לתושב
 
 
 • טופס משוב 
                                                                                                                                                                       
  פרטים אישיים

   

   
  מילוי המשוב

  שם הנציג/ה נותן השירות (חובה) שדה חובה

   

  איך שמעת על מרכז שירות לתושב? (חובה) שדה חובה

   

  רמת שביעות רצון מהשירות במרכז (חובה) שדה חובה

   

   

   

   

   
   
     
                             
                               
   
                                                      תודה שבחרת לקבל שירות במרכז החדש שלנו! smiley