האגף פועל להקמת פרויקטים עירוניים שונים בתחום בינוי, תשתיות ומאור ברחבי העיר כדוגמת אולמות ספורט , מקוואות ,מועדוני נוער ,מוסדות חינוך ,תאורת רחובות ועיר ,

הכולל ביצוע תכנון מפורט ,הכנה למכרזים , פיקוח צמוד , פיקוח עליון  , שיפוץ ושדרוג מבני הציבור העירוניים .

בינוי

אחראי על תפקוד שוטף של מבני החינוך והציבור בעיר ,ובפרט מוסדות חינוך ,גני ילדים ,מועדונים ,מגרשי ומתקני ספורט ,אולמות ,מקלטים ועוד.

אחת המטרות החשובות שעומדות בפני האגף הינה לתת מענה לדרישת הבטיחות במוסדות החינוך וכן עבודות מיוחדות לשיפור מבני החינוך במהלך חודשי הקיץ ובמהלך השנה לרווחת התלמידים .

בנוסף אנו פועלים בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ,אשר הוכנה ובתיאום עם גורמים בעירייה כגון : אגף החינוך ,אסטרטגיה ,ספורט ,שפ"ע ,שירותים חברתיים ועוד.

שיטות העבודה : קריאות מוקד ,עבודות יזומות ,ביצוע עבודות על ידי קבלן תחזוקה וצוות האגף .

בתקופת הקיץ מתבצעות עבודות לשדרוג מבנים בהיקפים גדולים .

במסגרת האגף ,מתבצעים עבודות הנגשה למבנים .           

תשתיות

פועל לשיפור מערכת התשתיות והכבישים העירוניים והבין עירוניים כדי לאפשר נסיעה נוחה ובטוחה בעיר , ולפתח את דרכי הגישה ליציאה מהעיר בצורה הנוחה והמהירה ביותר ככל הניתן כמו כן מטפלת בפרויקטים לשיפור מערך התנועה בעיר כדי להקל על עומס התנועה .

כמו כן מטפלת בנושא תכנון וביצוע פרויקטים מול הקבלנים השונים ,תאגיד המים ,חב' חשמל ,בזק חב' תקשורת ,החברה לפיתוח עד לטופס אכלוס .

חשמל

מתחזקת את מערכת התאורה העירונית .

בעיר מוצבים אלפי פנסים על עמודים מסוגים שונים ,חלקם על עמודי חברת חשמל .

מערכת התאורה מופעלת על ידי עשרות מרכזיות מאור הפזורות ברחבי העיר ומופעלות באמצעות בקרה אוטומטית על ידי שעונים /פוטו צל  הקובעים את זמני ההדלקה והכיבוי בהתאם לשקיעת השמש ולזריחתה .

הפעילות כוללת :

  • תחזוקת פנסי התאורה העירוניים –תחזוקה יזומה ,מונעת וניקיון ,החלפת נורות שרופות או ציוד הדלקה לא תקינה ,איתור תקלות ,קצרים ועוד .
  • מעקב אחר עבודות חשמל במסגרת בנייה ציבורית חדשה
  • תיאום עבודות מול חברת החשמל והזמנת עבודות חשמל –חיבורים חדשים ,הגדלות חיבור ,תיקונים ועוד.
  • תכנון ופיקוח על שיפוצי מערכות חשמל במבני ציבור ,מתנ"ס ,בתי ספר ,גני ילדים ועוד.
  • תכנון ופיקוח על מערכות תאורה ציבורית חדשות במסגרת שיפוץ רחובות לשיפור עוצמות התאורה .
  • מתן סיוע למחלקות העירייה וגופי הסמך המבצעים אירועים כגון : מתנ"ס קריית אונו ,אגף הספורט ,אגף חינוך בפתרונות לחיבור חשמל והעמדת תורני חשמל באירועים .
  • לקראת החגים קישוט רחובות העיר בתאורה דקורטיבית כולל דגלים (לקראת יום העצמאות ).
  • אספקה והתקנת תאורת לדים חסכוניים בחשמל .

 

יצירת קשר

חיים נגר
מנהל אגף בינוי, תשתיות וחשמל

נעמי עזר
מזכירת אגף בינוי ,תשתיות וחשמל

לאוניד פישל
מנהל מח' תשתיות

אודי אברהם
מנהל מדור חשמל