תליית המודעות כרוכה בתשלום המתבצע בקופת העירייה. לאחר התשלום יש להעביר המודעות לאגף שפ"ע.

חצי גיליון ל- 3 ימים: 70 ₪.

חל איסור לתלות מודעות ללא אישור ותשלום.