הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי

משאבי אנוש

משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מספר 10/2023 – אחראי/ת תחום גביה פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי מספר 11/2023 – עוזר/ת מנהל אגף גביה פומבי 02/03/2023 16/03/2023
הארכת מועד מכרז פומבי מספר 14/2023 – פקח/ית רב תכליתי במחלקת פיקוח פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי 17/2023 – אחראי/ת תחום חינוך מיוחד באגף משאבי אנוש פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי מספר 18/2023 – עובד/ת קידום נוער פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי מס 12/2023 – מנהל/ת תכנית ניצנים (במעמד מנהל/ת מדור) פומבי 12/02/2023 27/02/2023
מכרז פומבי מס 14/2023 – פקח/ית רב תכליתי במחלקת פיקוח פומבי 12/02/2023 27/02/2023
מכרז פומבי מס 15/2023 – מפקח/ת רישוי בניה פומבי 12/02/2023 27/02/2023
מכרז פומבי מס 16/2023 – אחראי/ת תחום במחלקת שכר פומבי 12/02/2023 27/02/2023
מכרז פומבי מספר 04/2023 – מדריך/ה במועדונית פומבי 30/01/2023 14/02/2023
מכרז פומבי מספר 07/2023 – פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית פומבי 30/01/2023 14/02/2023
מכרז פומבי מספר 09/2023 – מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות פומבי 30/01/2023 14/02/2023
הארכת מכרז פומבי מספר 3/2023 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות המקומית פומבי 18/01/2023 25/01/2023
מכרז פומבי מספר 5/2023 – מזכיר/ה בבית ספר פומבי 11/01/2023 25/01/2023
מכרז פומבי מספר 3/2023 – מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות המקומית פומבי 10/01/2023 17/01/2023
מכרז פומבי מספר 51/2022 - מנהל/ת מדור קשרי חוץ פומבי 09/01/2023 23/01/2023
מכרז פומבי מספר 1/2023 - אחראי/ת תחום תמיכה טכנית במחשוב ומערכות מידע פומבי 05/01/2023 19/01/2023
מכרז פומבי מס' 2023/2 מפקח/ת רישוי בניה פומבי 05/01/2023 19/01/2023
מכרז פומבי מספר 67/2022 - מדריך/ה מאתר/ת פומבי 03/01/2023 17/01/2023
מכרז פומבי מספר 72/2022 - אחראי/ת תחום במחלקת תחזוקת מבני ציבור ולוגיסטיקה ובמחלקת חרום באגף ש.פ.ע פומבי 19/12/2022 02/01/2023
מכרז פומבי מספר 70/2022 - מנהלן/ית בית הספר פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי מספר 65/2022 מזכיר/ה בלשכת ראש הרשות המקומית פומבי 14/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 69/2022 – מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק פומבי 05/12/2022 12/12/2022
הארכת מכרז פומבי מס' 62/2022 מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה פומבי 28/11/2022 12/12/2022
מכרז פומבי 53/2022 – מזכיר/ה משני/ת בבית ספר פומבי 23/11/2022 07/12/2022
מכרז פומבי 66/2022 – מפקח/ת רישוי בניה פומבי 23/11/2022 07/12/2022
מכרז פומבי 64/2022 – חשב/ת העירייה פומבי 22/11/2022 06/12/2022
מכרז פומבי מס' 62/2022 מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה פומבי 13/11/2022 27/11/2022
מכרז פומבי מספר 61/2022 – מנהל/ת מחלקת חדשנות ויזמות פומבי 07/11/2022 21/11/2022
מכרז פומבי מספר 60/22 אחראי.ת תחום במחלקת שכר פומבי 26/10/2022 09/11/2022
מכרז פומבי מספר 43/2022 הארכת מועד פקח.ית חנייה פומבי 25/10/2022 07/11/2022
מכרז פומבי מספר 57/2022 אחראי.ת תחום תמיכה טכנית ומחשוב ומערכות מידע פומבי 06/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי מספר 43/2022 הארכת מועד פקח.ית חנייה פומבי 06/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 32/2022 – מזכיר/ת מחלקת הנוער פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 44/2022 – אחראי/ת תחום פניות תושבים באגף ש.פ.ע פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 49/2022 – מזכיר/ת אגף שירות לתושב פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 50/2022 – מזכיר/ת מחלקת פרט ומשפחה פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 54/2022 – מדריך/ה במועדונית פומבי 03/10/2022 20/10/2022
הארכת מכרז פומבי 42/2022 – מדריך/ה במועדונית פומבי 03/10/2022 20/10/2022
הארכת מכרז פומבי 47/2022 – מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 58/2022 – פסיכולוג/ית חינוכי/ת פומבי 03/10/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 52/2022 – סגן/ית גזבר (במעמד מנהל אגף) פומבי 20/09/2022 06/10/2022
מכרז פומבי 43/2022 – פקח/ית חניה וחוקי עזר ברשות המקומית פומבי 06/09/2022 20/09/2022
מכרז פומבי 46/2022 – מפקח/ת רישוי בניה פומבי 06/09/2022 20/09/2022
מכרז פומבי 47/2022 – מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק פומבי 06/09/2022 20/09/2022
מכרז פומבי 45/2022 – מנהל/ת מדור קופות ותשלומים באגף הגבייה פומבי 04/09/2022 18/09/2022
הארכת מכרז פומבי 36/2022 –מנהל רשת System administrator במעמד מנהל מדור פומבי 15/08/2022 05/09/2022
מכרז פומבי 41/2022 –מדריך/ה במועדונית פומבי 15/08/2022 29/08/2022
מכרז פומבי 42/2022 –מדריך/ה במועדונית פומבי 15/08/2022 29/08/2022
מכרז פומבי 40/2022 –פסיכולוג/ית חינוכי/ת פומבי 08/08/2022 15/08/2022
מכרז פומבי 14/2022 – אחראי/ת תחום במחלקות תפעול מוסדות חינוך ומינהל כספים באגף החינוך פומבי 14/07/2022 28/07/2022
מכרז פומבי 15/2022 – נציג/ת שירות במוקד העירוני (מוקדן/ית) פומבי 14/07/2022 28/07/2022
מכרז פומבי 30/2022 –פסיכולוג/ית חינוכי/ת פומבי 05/07/2022 19/07/2022
הארכת מכרז פומבי 24/2022 –מנהל/ת מדור מחזור והדרכה באיכות הסביבה פומבי 03/07/2022 17/07/2022
מכרז פומבי 26/2022 –מנהל/ת מחלקת חדשנות ויזמות פומבי 29/06/2022 13/07/2022
מכרז פומבי 17/2022 –מפקח/ת רישוי בניה פומבי 26/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי 25/2022 –אחראי/ת תחום במחלקת נכסים והשבחה פומבי 26/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי 27/2022 –מנהל/ת מחלקת פיתוח הנדסי פומבי 26/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי 24/2022 –מנהל/ת מדור מחזור והדרכה באיכות הסביבה פומבי 19/06/2022 03/07/2022
מכרז פומבי 16/2022 –קצין/ת ביטחון מוסדות החינוך פומבי 13/06/2022 27/06/2022
מכרז פומבי 11/2022 – מזכיר/ה בלשכה המשפטית ובגזברות (במעמד מזכיר/ת אגף) פומבי 30/05/2022 13/06/2022
מכרז פומבי 13/2022 – מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק פומבי 23/05/2022 06/06/2022
מכרז פומבי 8/2022 – אחראי/ת תחום שירותים דיגיטליים במחלקת בתי ספר פומבי 19/05/2022 02/06/2022
מכרז פומבי 65/2021 – אחראי/ת תחום במחלקת נכסים והשבחה פומבי 25/04/2022 09/05/2022
הארכת מכרז פומבי 9/2022 – מדריך/ה במועדונית פומבי 24/04/2022 03/05/2022
מכרז פומבי 7/2022 – אחראי/ת תחום ביחידת החשבות פומבי 05/04/2022 21/04/2022
הארכת מכרז פומבי 4/2022 - מנהל/ת מדור מחזור והדרכה באיכות הסביבה פומבי 03/04/2022 12/04/2022
מכרז פומבי 4/2022-מנהל/ת מדור מחזור והדרכה באיכות הסביבה פומבי 15/03/2022 29/03/2022
מכרז פומבי 3/2022-מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה פומבי 17/02/2022 03/03/2022
מכרז פומבי 5/2022-קצין/ת ביקור סדיר פומבי 16/02/2022 02/03/2022
מכרז פומבי 1/2022-מזכיר/ה משני/ת בבית ספר פומבי 15/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי 6/2022-סייע/ת פדגוגי/ת כיתתי/ת בכיתת תקשורת (A.S.D) בחינוך המיוחד פומבי 15/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי 2/2022-מנהל/ת תוכנית "ניצנים" (במעמד מנהל מדור). פומבי 03/02/2022 17/02/2022
הארכת מכרז פומבי 69/2021-לבורנט/ית בבית הספר. פומבי 19/01/2022 20/02/2022
מכרז פומבי 71/2021-מדריך/ה במועדונית. פומבי 19/01/2022 02/02/2022
הארכת מכרז פומבי 68/2021-מנהל/ת תחום התנדבות רשותי/ת בחינוך. פומבי 17/01/2022 31/01/2022
מכרז פומבי 73/2021-מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל (במעמד מזכיר/ת אגף). פומבי 17/01/2022 31/01/2022
מכרז פומבי 72/2021-מרכז/ת נושא בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק. פומבי 13/01/2022 30/01/2022
הארכת מכרז פומבי  62/2021-מנהל/ת תוכנית "ניצנים" (במעמד מנהל מדור). פומבי 04/01/2022 10/01/2022
מכרז פומבי 68/2021 - מנהל/ת תחום התנדבות רשותי/ת בחינוך. פומבי 03/01/2022 17/01/2022
מכרז פומבי 67/2021-מזכיר/ה משני/ת בבית ספר. פומבי 30/12/2021 13/01/2022
מכרז פומבי 69/2021-לבורנט/ית בבית הספר. פומבי 30/12/2021 19/01/2022
מכרז פומבי 55/2021- קצין/ת ביקור סדיר. פומבי 23/12/2021 06/01/2022
מכרז פומבי 63/2021- סייע/ת פדגוגי/ת כיתתי/ת בכיתת תקשורת (A.S.D) בחינוך המיוחד (הארכה). פומבי 20/12/2021 03/01/2022
מכרז פומבי 70/2021-מנהל/ת תיכון ע"ש בן צבי. פומבי 19/12/2021 02/01/2022
הארכת מכרז פומבי 62/2021-מנהל/ת תוכנית "ניצנים" (במעמד מנהל מדור). פומבי 13/12/2021 27/12/2021
מכרז פומבי 66/2021-מנהל/ת מחלקת מינהל וכספים באגף החינוך. פומבי 08/12/2021 22/12/2021
מכרז פומבי 61/2021-מזכיר/ת אגף חירום ביטחון ופיקוח פומבי 07/12/2021 21/12/2021
מכרז פומבי 63/2021-סייע/ת פדגוגי/ת כיתתי/ת בכיתת תקשורת (A.S.D) בחינוך המיוחד (הארכה). פומבי 06/12/2021 20/12/2021
מכרז פומבי 64/2021-מתכנן/ת ערים אסטרטגי/ת באגף לתכנון, אסטרטגיה, חדשנות ואינטגרציה (הארכה). פומבי 06/12/2021 13/12/2021
מכרז פומבי 62/2021-מנהל/ת תוכנית "ניצנים" (במעמד מנהל/ת מדור). פומבי 29/11/2021 13/12/2021
מכרז פומבי 60/2021- סייע/ת פדגוגי/ת כיתתי/ת בכיתת תקשורת (A.S.D) בחינוך המיוחד. פומבי 22/11/2021 06/12/2021
מכרז פומבי 63/2021- סייע/ת פדגוגי/ת כיתתי/ת בכיתת תקשורת (A.S.D) בחינוך המיוחד. פומבי 22/11/2021 06/12/2021
מכרז פומבי 64/2021- מתכנן/ת ערים אסטרטגי/ת. פומבי 22/11/2021 06/12/2021
מכרז פומבי 42/2021- אחראי/ת תחום תרבות תורנית פומבי 24/10/2021 07/11/2021
מכרז פומבי 57/2021- מזכיר/ת תרבות תורנית פומבי 24/10/2021 07/11/2021
מכרז פומבי 59/2021- פקח/ית עירוני/ת (עדכון והארכה) פומבי 24/10/2021 07/11/2021
מכרז פומבי 27/2021- מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה פומבי 19/10/2021 02/11/2021
הארכת מכרז פומבי 58/2021- מנהל/ת מחלקת גני ילדים (חינוך קדם יסודי) פומבי 14/10/2021 21/10/2021
מכרז פומבי 59/2021- פקח/ית עירוני/ת פומבי 10/10/2021 24/10/2021
מכרז פומבי 59/2021- פקח/ית עירוני/ת פומבי 10/10/2021 24/10/2021
הארכה - מכרז פומבי 53/2021 - מתכנן/ת ערים אסטרטגי/ת פומבי 03/10/2021 10/10/2021
מכרז פומבי 54/2021- אחראי/ת תחום באגף הגביה פומבי 30/09/2021 14/10/2021
מכרז פומבי 58/2021- מנהל/ת מחלקת גני ילדים (חינוך קדם יסודי) פומבי 30/09/2021 14/10/2021
מכרז פומבי 46/2021 - מזכיר/ת מחלקת איכות הסביבה – הארכת מועד פומבי 19/09/2021 10/10/2021
מכרז פומבי 49/2021 - מנהל/ת מחלקת פיתוח הנדסי – הארכת מועד פומבי 19/09/2021 10/10/2021
מכרז פומבי 51/2021 - סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד (70%) – הארכת מועד פומבי 19/09/2021 10/10/2021
מכרז פומבי 45/2021 - מזכיר/ת מדור רכב פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 46/2021 - מזכיר/ת מחלקת איכות הסביבה. פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 49/2021 - מנהל/ת מחלקת פיתוח הנדסי – הארכה. פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 51/2021 - סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד (70%) פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 52/2021 - סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד (90%) פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 53/2021 - מתכנן/ת ערים אסטרטגי/ת פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 56/2021 - מפקח/ת רישוי עסקים פומבי 30/08/2021 19/09/2021
מכרז פומבי 50/2021- קב"ט מוסדות חינוך פומבי 25/08/2021 14/09/2021
מכרז פומבי 48/2021- מזכיר/ת מחלקה במחלקת חרום פומבי 15/08/2021 29/08/2021
מכרז פומבי 49/2021- מנהל/ת מחלקת פיתוח הנדסי פומבי 15/08/2021 29/08/2021
מכרז פומבי 36/2021- אחראי\ת תחום באגף שירות לתושב פומבי 21/07/2021 04/08/2021
הארכת מועד - מכרז פומבי 39/2021- פקח\ית עירוני פומבי 15/07/2021 29/07/2021
מכרז פומבי 44/2020- פסיכולוג\ית טרום מתמחה \ מתמחה \ מומחה פומבי 13/07/2021 27/07/2021
מכרז פומבי 47/2020- מ"מ אחראי\ת תחום שירותים דיגיטליים במחלקת בתי ספר במעמד עובד\ת זמני\ת פומבי 13/07/2021 27/07/2021
מכרז פומבי 23/2021- מפקח\ת רישוי עסקים – הארכת מועד פומבי 06/07/2021 20/07/2021
מכרז פומבי 34/2021- מזכיר\ה ראשי\ת בבית ספר פומבי 06/07/2021 20/07/2021
מכרז פומבי 38/2021- חשב\ת העירייה פומבי 06/07/2021 20/07/2021
מכרז פומבי 24/2021- מזכיר\ת מחלקת חרום פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 33/2021- מזכיר\ת אגף הרווחה פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 39/2021- פקח\ית עירוני פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 32/2021- הארכת מועד – נציג\ת שירות ONE STOP SHOP מרכז שירות לתושב פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 37/2021- מ"מ אחראי\ת תחום באגף משאבי אנוש פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 40/2021- מזכיר\ת אגף שירות לתושב פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 41/2021- לבורנט\ית בבית ספר פומבי 01/07/2021 14/07/2021
מכרז פומבי 26/2021- מזכיר\ה משני\ת בבית ספר פומבי 28/06/2021 12/07/2021
מכרז פומבי 23/2021- מפקח\ת רישוי עסקים פומבי 20/06/2021 05/07/2021
מכרז פומבי 32/2021–נציג\ת שירות ONE STOP SHOP מרכז שירות לתושב פומבי 16/06/2021 30/06/2021
מכרז פומבי 25/2021 –מזכיר\ת אגף הספורט פומבי 16/06/2021 30/06/2021
מכרז פומבי 21/2021- מנהל\ת מחלקת יזמות חדשנות ופרויקטים פומבי 27/05/2021 10/06/2021
מכרז פומבי 22/2021- סגן\ית מנהל\ת אגף ומנהל\ת מחלקת תכנון פומבי 27/05/2021 10/06/2021

חזור למכרזים פעילים