מפקד האוכלוסין 2022

ראש העיר קורא לתושבים לשתף פעולה עם נציגי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במפקד האוכלוסין 2022.