קמפיין עירוני לשיפור איכות תוכנו של הפח הכתום


השלכת אשפה מעורבת וקרטונים לפח הכתום פוגעת באיכות המחזור של העיר וגורמת לנזק כלכלי לעירייה.

לפח הכתום זורקים אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה בלבד. לפח הכתום אין להשליך אשפה וקרטון.