אישור לימודי חוץ לשנה"ל תשפ"ג

הריני לאשר בזאת לימודי חוץ לתלמיד/ה:

 

 
נא לסמן הרלוונטי * שדה חובה
                                                                                                       בברכה,
                                                                                         מח' חינוך יסודי ועל יסודי
                                                                                                     אגף החינוך
                                                                                                  עיריית קריית אונו