טופס ביטול לרישום לחוגי ספורט לשנת 2023/2024
 

הריני מבקש/ת לבטל את הרישום לחוג (חובה) שדה חובה
 

 

 
 
 
גובה ההחזר יחושב לפי תאריך עזיבה.
משתתף הפורש עד ה 15 בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא.
 
ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה - 01.04.2024 . לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין 
התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 

Browser not supported

 

התשלום בוצע: (חובה) שדה חובה