טופס ביטול לרישום לחוג לשנת 2021/2022

 

 
 
 
גובה ההחזר יחושב לפי תאריך עזיבה.
משתתף הפורש עד ה 15 בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא.
 
ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה - 01.04.2022 . לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין 
התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 

Browser not supported

 

התשלום בוצע: * שדה חובה