לכבוד
 
הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו
מחלקת היטל השבחה
 
הנידון : בקשה להוצאת שומת היטל השבחה למימוש

 

 
הנני/נו מבקשים לקבל שומת היטל השבחה עקב "מימוש" בנכס לצורך העברת זכויות.

מצורף בזה:
  •  נסח טאבו עדכני.
  •  יפויי כח.
אבקש לשלוח את הודעת השומה לכתובת: