פרטי ההורה

פרטי הילד

אני מתחייב לשלם ביטוח חובה על סך 49 ₪ בספטמבר 2022, בכפוף לחוזר תשלומים של משרד החינוך  באמצעות כרטיס אשראי /מזומן .
הסכום הסופי שייגבה יהיה בהתאם להחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
ידוע לי שישנם תשלומים נוספים ואני מאשר אותם :
  • תוכנית תל"ן – 537 ₪ 
  • סל תרבות – 79 ₪ 
  • מסיבות - ₪8
  • רכישה מרצון – 125 ₪ 
  • הזנה – 870 ₪ 
  • מסיבת סוף שנה – 54 ₪ 
קיום הפעילות בתשפ"ג הזנה והחוגים מותנה בהסכמת כלל ההורים בגן .
פרטים על התוכניות ועל עלותן בשנת הלימודים תשפ"ג יימסרו להורים באסיפת הורים.
תשלומי הורים בסך –  1,722 ₪ ייגבה ב – 3 תשלומים בחודשים אוקטובר 2022, נובמבר 2022 ובחודש דצמבר 2022 .
על החתום

Browser not supported