תאריך

 

 

 

 
אישורים/ מסמכים 
על מנת לבצע רישום לבתי הספר ברשות יש לצרף את האישורים/ מסמכים הבאים:

 

 

 

פרטי הילד/ה

הצהרה והתחייבות
הנני מתחייב להשלים את הצגת המסמכים הנדרשים לרישום ושיבוץ תוך 14 ימים  מיום המעבר.  

 

 
ידוע לי כי אם אעבור עד לתאריך הנ"ל, אדרש לשלם אג"ח מתחילת שנה"ל ועד הצגת האישורים כנדרש.
ידוע לי כי במידה ולא אגיש את המסכמים במועד, בסמכות אגף החינוך- לשקול מחדש את השיבוץ אל המוסד החינוכי.

Browser not supported

 

Browser not supported