במסגרת שרות טיפול בילד ונוער ניתן מענה טיפולי לילדים המאופיינים בבעיות וקשיי תפקוד במטרה להבטיח את התפתחותם וגדילתם התקינה. במקרים בהם נמצא כי קטין נזקק להגנה על שלומו הנפשי והפיזי מטפלים פקידי הסעד, שהם עובדים סוציאליים בעל מינוי מיוחד לנושא מתוקף סמכותם על פי חוק הנוער טיפול והשגחה.

מרבית המאמץ נעשה בכיוון הישארותם של הילדים במסגרת הבית, המשפחה והסביבה הטבעית. לצורך כך ניתנים שירותים בתוך הקהילה - הדרכה הורית, שילוב במעונות יום, מטפחים, חונכים, תמיכה ביתית לילד. במקרים בהם אין אפשרות להשארת הילד בביתו, נשקלת האפשרות לסידור חוץ ביתי.

מועדונית טיפולית

קיימות שלוש מועדוניות טיפוליות בשיתוף עם אגף החינוך אשר פועלות לאחר שעות הלימודים ומספקות את צורכיהם האישיים, החברתיים וההתפתחותיים של ילדים.

סידור פעוטות במעונות יום

הסידור נעשה על פי חוק פעוטות בסיכון.