בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה

מעמד המבקש (חובה) שדה חובה

 

מטרת הבניה המבוקשת (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported