הנחיות לפרסום מודעת בקשה לה
  1. יש לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים בנוסח המודעה.
  2. יש לפרסם את המודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית אחד מהם נפוץ: ידיעות אחרונות / מעריב / הארץ וכן במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.
  3.  יש להעתיק את נוסח המודעה לשלט בגודל 40 ס"מ * 60 ס"מ ולהציגו במקום בולט בחזית הבניין או במגרש במשך התקופה להגשת התנגדויות. המפרסם יחתום על ההצהרה שאכן ביצע זאת.
  4.  את גזרי המודעות שפורסמו בעיתונים יש להדביק על דף נייר ולציין את שם העיתון 
    ומועד הפרסום. יש למסור את המודעות וכן את ההצהרה למשרדי הועדה בימים ב' ו-ה' בין השעות: 08:00-10:00 וביום ב' גם בין השעות 16:00-18:00
פרטים אישיים

 

הצהרה

 

 

 

 תליתי את המודעה בדבר בקשה להקלה בהתאם לסעיף 149 בחזית הביניין

 

Browser not supported