תאריך

 

הנדון: בקשה להסעה

 

 

 

אנו מעוניינים בהסעות * שדה חובה

 

נהלי בטיחות

1. לא ניתן יהיה במהלך השנה לרדת או לעלות בתחנה אחרת מזו שציינתם בטופס, מבלי לחתום על טופס רישום חדש. 2. יש להגיע לתחנת ההסעה דקות ספורות לפני ההסעה, אסור לרוץ אחרי הסעה. 3. באחריותכם לשוחח עם ילדכם לגבי התנהגותם במהלך ההסעה: • יש להישמע להוראות המלווה! • חובה לחגור חגורת בטיחות בזמן הנסיעה, תלמיד שלא יחגור הסעתו תופסק. • אין לאכול ולשתות בהסעה (מלבד מים). הצהרה על קבלת נהלי הבטיחות* * שדה חובה

 

Browser not supported