תאריך

 

ויתור סודיות

מוותרים על סודיות,
 
ומבקשים מהשרות הפסיכולוגי, להעביר/לקבל כל מידע הנדרש אודות בנינו/ביתנו לכל
 
מסגרת טיפולית /חינוכית שתידרש, על מנת לבנות תכנית טיפול הולמת .
 

Browser not supported