מסמכי הבקשה יהיו ערוכים לפי תוכן ההודעה בהתאם להוראות הבאות: