יהל"ם – יום העשרה לפיתוח מצוינות

"הסביבה שבשאיפה" שלנו ייחודה בעצם היותה קהילייה לומדת שבה התלמידים ומורים שווים בסקרנותם ובמחויבותם לקחת זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים.... (מתוך חזון האגף למחוננים ולמצטיינים)

בי"ס אזורי לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בו התלמידים לומדים יום בשבוע.

תכנית הלימודים ביהל"ם מותאמת לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהיבטים לימודיים, חברתיים ,רגשיים וערכיים. ומהווה מסגרת העשרה ייחודית המאפשרת לתלמידים להיחשף לתחומי דעת מגוונים בתחומי המדע ,הרוח, החברה והאמנויות .

כ-40 מורים מלמדים בתכנית והם מומחים בתחומי הדעת אותם הם מלמדים , לרוב בעלי תארים מתקדמים, ומתמחים בהוראת מחוננים ומצטיינים.

ביהל"ם לומדים כ- 960 תלמידים מכיתות ג'-ט' .

בתכנית לומדים תלמידים מחוננים ומצטיינים המאותרים על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים של משרד החינוך. וכן מצטייני יישוב המאותרים בבתי הספר.