בקריית אונו ישנן שלוש חטיבות ביניים:

1. חט"ב שז"ר

2. חט"ב בן צבי 

3. חט"ב פרס