לצורך פתיחת בקשה לשמאות מקדימה להיטל השבחה במערכת לניהול ועדה וקבלת דרישת תשלום
נא השיבו בחוזר וציינו:
 
פרטי הבקשה

 
 
 
 
 
פרטי המבקשים

בברכה,
רינת קורס
מנהל נכסים ומחלקת השבחה
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
קרית אונו
03-5311244