ברווחה ניתן מענה לעולים חדשים, כיום, בעיקר לעולים מברית המועצות, בתחומים שונים:
  • סיוע בתרגום
  • ליווי ותיווך מול מוסדות וגורמי ציבוריים
  • עזרה במילוי טפסים והתמודדות מול הבירוקרטיה
  • אירועים ופעילויות חברתיות בקהילה
  • סיורים להכרות הארץ

יצירת קשר

לנה אומנסקי
רכזת קליטת עליה