ליאור וידל שומן
מנהלת מחלקת תקציבים
שירלי מרקו
מזכירת רכש