המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה עוסקת במכלול השירותים לפרט, למשפחה ולקהילה.
הטיפול כולל מענה למשפחות במצבי משבר ומצוקה, טיפול בילדים ונוער, קידום תעסוקה ,
טיפול במגוון נכויות פיזיות והתפתחותיות, אלימות במשפחה, כתיבת תסקירים לבית משפט
ועוד.
ההתערבות הטיפולית והסיוע ניתנים עקב משברים נורמטיביים כמו שכול, תאונה, אבטלה,
חולי כרוני, גירושין, ובמצבים של אי תפקוד ומצוקה כלכלית.

סודיות מובטחת לכל פונה!

 

 

יצירת קשר

מיכל קרני
סגנית מנהלת האגף ומנהלת מחלקת פרט ומשפחה