חזון / ייעוד אגף שיפור  פני העיר, הינו ליישם את מדיניות ואסטרטגיות הרשות בנושא הענקת שירות איכותי ומיטבי לתושבי העיר ולרווחתה, תוך התמקדות בטיפוח חזות וניקיון העיר, תחזוקת פני העיר והטמעת איכות הסביבה בעיר.

תוצאה

עיר המקפידה על יצירת סביבת חיים איכות ואסתטית