ישראל גל
ראש העיר
03-5311246
הרשימה המאוחדת
רון מלכה
סגן ומ"מ ראש העיר - מחזיק תיק החינוך
03-5353839
הרשימה המאוחדת
עמי כחלון
סגן ראש העיר
הרשימה המאוחדת
כוכבה קניסטר
חברת מועצה ויו"ר ועדת הקלות במיסים
הרשימה המאוחדת
עו"ד אלונה בומגרטן
חברת מועצה ומחזיקת תיק הספורט
03-6235123
הרשימה המאוחדת
נפתלי כהן
חבר מועצה , מחזיק תיק תרבות תורנית
03-6358888
חזית דתית מאוחדת
משה דאלי
חבר מועצה
03-5348739
חזית דתית מאוחדת
ירון יעקבי
סגן ראש העיר מחזיק תיק השירותים החברתיים
https://www.facebook.com/yaronj
מרצ
ישראל צימרמן
חבר מועצה
המקומיים
תמרה שיפרין
חברת מועצה
עו"ד גיל מיכלס
חבר מועצה
יש עתיד
עמית עשהאל
חבר מועצה
השכנים
אתי כהן
חברת מועצה
אופיר רובין
חבר מועצה
ליאת ארבל
חברת מועצה
077-3350702
המקומיים