הנחת עיוור

לעיוור תינתן הנחה בשיעור 90% מהארנונה עם הצגת תעודת עיוור
 

למילוי ושליחת טופס מקוון