עולה חדש המציג תעודת עולה תקפה, זכאי להנחה בשיעור 90% מהארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים הראשונים מיום שנרשם כעולה במרשם האוכלוסין
 

למילוי ושליחת טופס מקוון