הנחת נכות אי כושר

ההנחה תינתן לנכים עם גמלת נכות כללית מהביטוח הלאומי (דרגת אי כושר השתכרות בשיעור %75 ומעלה) 

שיעור ההנחה

80% מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח

 • אישור ביטוח לאומי כולל תאריך תחילת הנחה ואחוזי הנחות

 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)

 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)


 

הנחת נכים בעלי דרגת נכות רפואית

ההנחה תינתן לנכים בעלי נכות רפואית בשיעור של %90 ומעלה

שיעור ההנחה

%40 מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

 • טופס בקשה
 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור עדכני מהגורם הרלוונטי )כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'( כולל תאריך תחילת הנחה ואחוזי הנחות
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)


 

הנחת ילד נכה במשפחה

ההנחה תינתן למשפחה עם ילד נכה, שמקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי 

שיעור ההנחה %33 מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח של שני ההורים
 • אישור ביטוח לאומי כולל תאריך תחילת גמלה
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות) 
 • עבור ילדים מעל גיל 18 - יש לצרף צילום ת.ז+ספח פתוח של הילד, לבדיקת מקום המגורים של הילד והתאמתו לכתובת מבקש ההנחה

למילוי ושליחת טופס מקוון.