הנחת נכים

נכים עם גמלת נכות כללית מהביטוח הלאומי (דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה), זכאים להנחה בשיעור 80% מהארנונה. (יש להציג אישור עדכני מהביטוח הלאומי) 
 

הנחת נכים בעלי דרגת נכות רפואית

נכים בעלי נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור 40% מהארנונה (יש להציג אישור עדכני מהביטוח הלאומי על דרגת נכות רפואית)
 

הנחת ילד נכה במשפחה

משפחה עם ילד נכה, שמקבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, זכאית להנחה בשיעור 33% מהארנונה עבור 100 מ"ר הראשונים של הבית (יש להציג אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה) 
 

למילוי ושליחת טופס מקוון.