הנחת מקבלי גמלת סיעוד

תינתן הנחת סיעוד בשיעור 70% מהארנונה (יש להציג אישור מהביטוח הלאומי על קבלת גמלת סיעוד) 
 

למילוי ושליחת טופס מקוון