הנחת חסיד אומות העולם

ההנחה ניתנת למחזיק בנכס אשר הוגדר ברשות הזיכרון "יד ושם" על היותו חסיד אומות העולם

שיעור ההנחה

66% מגובה הארנונה לחיוב

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור מרשות הזיכרון "יד ושם" על היותו חסיד אומות העולם
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

הנחת אסיר ציון

א. | אסיר ציון, לפי תקנה 2( א( )4( )א( המציג אישור מהביטוח הלאומי ושאינו זכאי להבטחת הכנסה

שיעור ההנחה

עד 4 נפשות - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 70 מ"ר הראשונים

5 נפשות ומעלה - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 90 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה חודשית
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

ב. | אסיר ציון, לפי תקנה 2(א)(4) (א) המציג אישור מהביטוח הלאומי שקיבל הבטחת הכנסה

שיעור ההנחה

100% מגובה הארנונה לחיוב עבור 100 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה בששת החודשים האחרונים
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

הנחת נרדפי הנאצים

ההנחה ניתנת לנרדפי נאצים המקבלים גמלת נכות חודשית

שיעור ההנחה

עד 4 נפשות - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 70 מ"ר הראשונים

5 נפשות ומעלה - 66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 90 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה חודשית
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

 

הנחת ניצולי שואה

ההנחה ניתנת לניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי הסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2 " אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה

שיעור ההנחה

66% מגובה הארנונה לחיוב עבור 70 מ"ר הראשונים

טפסים מבוקשים

 • צילום ת.ז. + ספח פתוח
 • מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2
 • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
 • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)

למילוי ושליחת טופס מקוון