הנחת חסיד אומות העולם

חסיד אומות העולם, המציג אישור מרשות הזיכרון יד ושם, יהיה זכאי להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות, ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות)
 

הנחת אסיר ציון

אסיר ציון, לפי תקנה 2(א)(4)(א) המציג אישור מהביטוח הלאומי ושאינו זכאי להבטחת הכנסה, יהיה זכאי להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות)

אסיר ציון, לפי תקנה מכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב-1992 המציג אישור מהביטוח הלאומי ושהמציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה, יהיה זכאי להנחה בשיעור 100% מארנונה

הנחת נרדפי הנאצים

נרדפי נאצים המקבלים גמלת נכות חודשית, עם הצגת אישור ממשרד האוצר, זכאים להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות) 
 

הנחת ניצולי שואה

ניצולי שואה המקבלים גמלה חודשית, עם הצגת אישור ממשרד האוצר/ביטוח לאומי, זכאים להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר בלבד)
 

למילוי ושליחת טופס מקוון