הנחת אזרח ותיק

תושב שהגיע לגיל פרישה (67 שנה לגבר, 62 שנה לאשה) רשאי להגיש בקשה להנחה מארנונה, בתנאים שלהן:
1. תושב יחיד: שסך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.
2. בני זוג: שסך הכנסותיהם יחד מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
במקרה זה תינתן הנחה בשיעור 30% מהארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר).
 

הנחת אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי זכאי להנחה בשיעור 25% מהארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי 
 

הנחת אזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי

אזרח וותיק המקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי, זכאי להנחה בשיעור 100% מארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר), עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי
 

הנחת אזרח ותיק המקבל קצבת נכות כללית

אזרח וותיק המקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי זכאי להנחה בשיעור 100% מארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי .

יש צורך במבחן הכנסה לפי השכר הממוצע במשק

למילוי ושליחת טופס מקוון