הנחה לפי מבחן הכנסה

עיריית קריית אונו החליטה להעניק לתושבי העיר הזכאים להנחות מהארנונה לשנת 2021 את השיעור המותר בהתאם לתקנות משרד הפנים ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), ההנחות מתייחסות לדירת מגורים אחת בלבד.
ההנחה תוענק לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס ורמת הכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או ינואר עד דצמבר 2020 בהתאם לטבלה המפורטת להלן ולאחר שיוצגו אישורים מתאימים, כמפורט:

טבלת הכנסות לשנת 2021

מס' נפשות סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה
1 2,889 80% 3,322 60% 3,755 40% 5,300 20% 5,301 0%
2 4,334 80% 4,984 60% 5,634 40% 7,951 20% 7,952 0%
3 5,027 80% 5,781 60% 6,535 40% 9,223 20% 9,224 0%
4 5,720 80% 6,578 60% 7,436 40% 10,494 20% 10,495 0%
5 7,239 80% 8,325 60% 9,411 40% 13,282 20% 13,283 0%
6 8,759 80% 10,073 60% 11,387 40% 16,070 20% 16,071 0%
7 10,279 90% 11,821 70% 13,362 50% 18,858 30% 18,859 0%
8 11,798 90% 13,568 70% 15,338 50% 21,646 30% 21,647 0%
9 13,318 90% 15,316 70% 17,313 50% 24,434 30% 24,435 0%
מ 10 נפשות ומעלה 1,480 לנפש 90% 1,702 לנפש 70% 1,924 לנפש 50% 2,715 לנפש 30% 2,716  לנפש 0%

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים

למילוי ושליחת טופס מקוון