הנחה לחיילים בשירות חובה

חיילים בשירות חובה זכאים במהלך שירותם ועד תום ארבעה חודשים מיום שיחרורם להנחה בשיעור 100% מהארנונה (עד 4 נפשות מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר, מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר ), עם הצגת אישור על שרות חובה מקצין העיר (435). ההנחה איננה מתחדשת באופן אוטומטי. כל תחילת שנה קלנדרית יש להגיש בקשה מחדש 

חשוב לציין כי משרת בקבע – לא זכאי לקבל את הפטור בתום 4 חודשים מסיום שירותו

הנחה לחיילים במילואים

חיילי מילואים (כהגדרתם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008) זכאים להנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים, החל מיום 1.1.2018.
בכדי לקבל את ההנחה יש למלא טופס מקוון ולצרף את האישורים:

1. תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל, או אישור תקף שנתן צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
2. צילום תעודת זהות

להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון הקליקו כאן