הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב 1992 – זכאי להנחה בשיעור 20% מארנונה. יש להגיש בקשה להנחה בצרוף צילום ת.ז כולל ספח. ההנחה אינה מתחדשת באופן אוטומטי. כל תחילת שנה קלנדרית יש להגיש בקשה מחדש
 

למילוי ושליחת טופס מקוון