הנחות בארנונה מעודכן מרץ 21:

הנחות בארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי חוק ובהתאם להחלטות מועצת עיריית קריית אונו.
הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס ומשתמש בו יכול להיות בעל הנכס עצמו או שוכר. (למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון).

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה:

  • תושב חדש בתחום העיר קריית אונו המגיש בקשה להנחה, עליו להמציא רשות בה התגורר, אישור על אי קבלת הנחה ו/או עד לאיזה תאריך קיבל את ההנחה.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל את ההנחה הגבוהה מבניהן.
  • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
  • מחזיק שקיבל הנחה, ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים תבוטל ההנחה.
  • על מגיש הבקשה יהיה להמציא את כל המסמכים הנדרשים לבחינת זכאותו להנחה.
  • מגיש הבקשה חייב להציג תעודת זהות כולל ספח.

להלן פרוט של סוגי ההנחות:

יצירת קשר

כוכבה קניסטר
יו"ר ועדת הקלות במיסים

דרור שי
מנהל אגף הגבייה והממונה על הכנסות העירייה
גב' אילה כהן
מזכירת הועדה
03-5311183
קבלת קהל: בתאום מראש
מוקד תשלומים ובירורים
שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:00-18:00 יום ו' 8:00-12:00
מוקד תשלומים - 24 שעות ביממה
מענה אנושי: שלוחה 1 מענה ממוחשב: שלוחה 2