"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות...
יש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה,
ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן,
מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש"
(ברל כצנלסון, מתוך "מהפכה ומסורת")

עריית קריית אונו - תרבות תורנית
קהילה בראש יהודי
אתכם במעגלי החיים

החזון

השיח התרבותי והחברתי מושפע משני עולמות בבסיס חיינו בחברה הישראלית: העולם היהודי מסורתי והעולם החילוני – ליברלי.
מפגש בין שני העולמות מעלה סוגיות והתמודדות בתחומים מגוונים שונים (בתחום החינוך, בגיוס לצה"ל, בתרבות הפנאי, בבחירת מקצוע ועוד רבים אחרים).
למען חיים משותפים בחברה אחת משותפת אנו שואפים ליצור חיבור משמעותי. חיבור שיהא מצמיח ובונה בין שני העולמות, דרך העיסוק בדיסציפלינה אחת משותפת לכולם, והיא זהותנו כיהודים – ישראלים.
אולם זהות זו שונה בין אדם לאדם.
לכל אדם יש ביטוי שונה בזהותו אשר מושפעת ממעגלי זהות נוספים – החל מהמעגל הקרוב של משפחה, עבור לעם ומדינה וכלה במעגל כלל החברה האנושית, בהיותנו בני אדם.
לעיתים מתעוררים מתחים בין מרכיבי הזהות השונים שעוצמתם משתנה בין אדם לאדם.