התפשטות נגיף הקורונה

 

מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח, 1968 המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק. המחלקה מוסרת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר.

המחלקה אחראית גם על הפעלת תהליך הרישוי.
תהליך קבלת רישיון עסק הוא מתמשך לרוב, כיוון שהוצאת רישיון העסק מתבצעת רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק - משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, כיבוי האש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

מטרות הנפקת הרישוי הן שמירה על איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות, מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור והבטחת בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

אנו ממליצים לאזרח המבקש לפתוח עסק, עוד לפני חתימת החוזה, לפנות אל מחלקתנו כדי לבדוק מה הם התנאים המוקדמים לפתיחת העסק, כלומר האם ישנו אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בניין ערים, גודל העסק על פי תקנות משרד הבריאות וכו'. בפנייה יש לציין כתובת מדויקת של העסק.

המחלקה אחראית גם על הפיקוח התברואי בעסקים. המחלקה מבצעת פעולות אכיפה יזומות עם הגורמים המאשרים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר ראשי ותברואן העירייה.

חוק רישוי עסקים

משרד הפנים - רישוי עסקים 

איגרת רישוי עסקים 2019

רשימת בעלי עסקים עם רישוי עסקים

יצירת קשר

דורית לוי
מנהלת מחלקה לרישוי עסקים
03-5311231
קבלת קהל: ימים א', ג', ד', ה' 8:00-12:30 יום ב' בשעות 16:00-19:00