המחלקה לאיכות הסביבה פועלת למען פיתוח בר קיימא בכל תחומי החיים עבור הדורות הבאים, למען שיפור איכות החיים של תושבי העיר ולמען הקשר ההדדי בין חברה, סביבה וקהילה.

לשם כך פועלת המחלקה בשיתוף פעולה מלא עם גורמי העירייה השונים, משרד הגנת הסביבה - מחוז ת"א, תושבי העיר בעלי מודעות סביבתית וגופים " ירוקים" שונים.

לפרטים אודות "פנאירוק" - תוכנית החינוך הסביבתי לקהילה


דוח סיכום ניטור רעש מעבודות בניה מול רחוב התאנה 15-17 

דוח סיכום ניטור רעש מעבודות בניה מול בית ספר רימונים ברחוב בר יהודה


בדיקות איכות המים בקריית אונו לשנת 2019 (מתוך אתר מי אונו)


דוח תקופתי מערכת ניטור קרינה 2019

מפת אנטנות פעילות 
(מתוך אתר המפות הממשלתי)


בחרו את התחום הרצוי לכם:

יצירת קשר

אהרון ציקורל
מנהל המחלקה לאיכות הסביבה
03-5311134
קבלת קהל: בתאום מראש
נעמי אשר
מזכירה