מערך הביטחון והחירום העירוני של עיריית קריית אונו פועל בשגרה ובחרום על מנת להבטיח רציפות תפקודית והמשך מתן שרות לתושבים באופן תקין ככל הניתן, בכל אחד ממצבי החירום השונים העלולים להתרחש בעיר.

פעילות האגף החירום והביטחון בעיר נועדו להעניק סיוע לגורמי החרום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי אש, הצלה ופיקוד העורף). האגף פועל כדי להגביר את אמצעי הביטחון ואת תחושת הביטחון בקרב תושבי העיר וכן להביא את הערכות העירייה והעיר להתמודדות עם תוצאות אירועי חירום כגון: רעידות אדמה, נפילת טילים, אסונות טבע ומצבי חירום שונים ומגוונים.

ראש האגף הינו הקב"ט הראשי של העיר ומתוקף תפקידו הוא אחראי על ביטחון הציבור, מוסדות ומתקנים ציבוריים לשעת חירום. אבטחת מוסדות החינוך בעיר, על פי נוהלי המשטרה. ממונה על הביטחון והסדר בעיר ואירועי העיר. תיאום עם גורמי משטרה וכוחות הביטחון. אחראי על וועדת מל"ח (משק לשעת חירום) ופס"ח (פינוי סעד חללים). יועץ ראש העיר בנושא ביטחון.

טופס פניה מקוון לאגף חירום ביטחון פיקוח ושיטור עירוני

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - האגף לחירום, בטחון ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
לילי סבן מזכירת מחלקת פיקוח ושיטור 03-7362376 lilis@kiryatono.muni.il
טלי פינקלשטיין מזכירת האגף לחרום וביטחון 03-5311175 talif@kiryatono.muni.il
מר עדי מעוז מנהל האגף 03-5311175 adi@kiryatono.muni.il
ששי דבורה מנהל מחלקת פיקוח ושיטור עירוני 03-7362376 sasi@ kiryatono.muni.il
יובל אשרוב קב"ט מוס"ח 03-5311175 yuvalas@kiryatono.muni.il
איתן חביב קב"ט מוס"ח 03-5311175 avi@kiryatono.muni.il
ליאור דוידיאן מפקח חברת האבטחה 03-5311175 liorsnlor@gmail.com