בקשה לחיבור חשמל זמני לאתר בניה (טופס 1)

 
פרטי הבקשה

 
 
מבקש הבקשה

 

 

 

 
  • מבקש בזה מהוועדה המקומית קריית אונו להנפיק עבורי אישור לחיבור חשמל זמני לאתר הבניה במגרש ובישוב המצויין לעיל.
  • אני מצהיר כי העבודות באתר מבוצעות עפ"י היתר הבניה המצויין לעיל.
 

Browser not supported

Browser not supported