מחזיק נזקק - בקשה לוועדת הנחות

תושב שאינו זכאי להנחה עפ"י הקריטריונים המפורטים בסעיפים הקודמים, רשאי להגיש בקשה לוועדת הנחות עפ"י קריטריונים של "נזקק". יש להגיש בקשה לאגף הגביה בצירוף מסמכים. יש להבהיר כי המועד האחרון להגשת בקשה לוועדת ההנחות הוא עד 30/9 באותה שנה
 

למילוי ושליחת טופס מקוון