בשירות עיריית קריית אונו כ-40 כלי רכב - משאיות אשפה, מיולים ורכבי שירות.
 

על פי הוראות חוק משרד התחבורה מתוחזקים כלל הרכבים על ידי קצין בטיחות בתעבורה של העירייה, המטפל בכל רישוי הרכבים, מפקח על תקינותם ותפעולם.
על פי הוראת נוהל משרד התחבורה מוצמדת לכל רכב עירוני מדבקה ובה מספר טלפון המחובר למוקד העירוני לקבלת דיווח שוטף 24 שעות ביממה בדבר אופן וצורת הנהיגה של הנהגים בארגון והקפדתם על הוראות החוק.

יצירת קשר

רוני נעמן
מנהל רכב
שמרית דויטש
מזכירת מדור רכב