מטרת האגף

האגף הינו גורם מטה להובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי  ויישום מתודולוגיות שיתופיות בכלל התחומים.

תכנון אסטרטגי רב תחומי של העיר, בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות.

מתן ייעוץ  אסטרטגי לראש הרשות ולהנהלת הרשות. הכנת תוכניות אסטרטגיות בתיאום עם אגפי הרשות השונים. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח גיבוש תוכנית עבודה שוטפת ופיתוח לכלל העירייה ומעקב אחרי יישומה, קידום מערכות המידע והחדשנות בעיר ובעירייה.

ניהול ותכלול פרויקטים עירוניים, פיתוח יזמות וחדשנות.

ביצוע תיאום ואינטגרציה בין כלל תחומי העירייה.

תחומי האגף

תכנון אסטרטגי: בניית פרוגרמות לתכנון העירוני בתחומי החינוך ובמבני ציבור

תוכניות אסטרטגיות ותוכנית אב לכלל התחומים בעירייה

ניהול ותכלול הפרויקטים העירוניים

מחשוב ומערכות מידע

יזמות וחדשנות

תוכנית עבודה שנתית

אינטגרציה – תכלול  - ייצור  אחידות, תיאום בין כלל הגורמים העירונים וביכולת של הארגון ועובדיו, להשתנות ולהתגמש בעשייה היומ-יומית, ולהיעשותה יעילה ומשתפרת

תושבים
כמות
התושבים
42,116

ממוצע ילדים במשפחה
ממוצע ילדים
למשפחה
2.5

כמות התלמידים בעיר
כמות תלמידים
בעיר
8,170

הכנסה ממוצעת
הכנסה ממוצעת
לשכיר
18,060

כמות תארים
אחוז בעלי תארים מתוך אוכלוסיית 35-55
54.6

שמות נפוצים בנות
שמות נפוצים עד גיל 18
בנות
מאיה

שמות נפוצים בנים
שמות נפוצים עד גיל 18
בנים
איתי

תעודת בגרות
אחוז זכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי כיתות יב
89.5

אחוז הסטודנטים
אחוז הסטודנטים מתוך כלל האוכלוסיה
3.3

לנתונים סטטיסטיים נוספים 2020 לחצו כאן

לנתונים סטטיסטיים נוספים 2021 לחצו כאן

יצירת קשר

חן ארד
מנהלת האגף תכנון אסטרטגיה, חדשנות ואינטגרציה
קבלת קהל: בתאום מראש