אגף הגזברות אחראי לבניית התקציב העירוני השנתי.
תפקידי האגף הם ניהול מעקב ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום התקציב והפעלת מערך התשלומים העירוני.

תיאור פעילויות אגף הגזברות:

 • בניית תקציב שנתי
 • תכנון ופיקוח על ביצוע התקציב
 • הכנת תקציבי עזר
 • תכנון וניהול כספי העירייה
 • אחריות על אגף הגבייה
 • אחריות על מחלקת הנהלת חשבונות
 • אחריות על הרכש
 • ניהול ותכנון הרכש
 • גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
 • הכנת תקציבי פיתוח ואישורם
 • אחריות על תחום הביטוח
 • ניהול השקעות

ספר קבלנים/ספקים

עיריית קריית אונו מזמינה קבלנים / ספקים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים של העירייה.
כל קבלן / ספק המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו ניתן לקבל במחלקת רכש של העירייה ברח' יצחק רבין 41, קריית אונו או להורידו בעמוד זה (הקישור מצ"ב בסיום הטקסט) ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים תפסל.

יש להגיש את הבקשות במעטפה סגורה בציון "רישום בספר קבלנים / ספקים" במסירה אישית או לשלוח בדואר רשום למחלקת רכש של העירייה ברח' יצחק רבין 41, קריית אונו.

למעבר לטפסים לחצו כאן

תקציב בעירייה

דוחות רבעוניים

הדוחות הכספיים

תקציב 2016 - 2018 (קובץ אקסל)

פרוטוקולים ועדת כספים

מענקים ותמיכות

חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות: מנכ"ל, יועץ משפטי, מנהלת התיכון, מהנדסת העיר, גזברית

יצירת קשר

ליאור בן טריה
רו"ח - גזבר העירייה
03-5311180
קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30 בתיאום מראש יום ב' בין השעות 16:00-19:00 בתיאום מראש
אדוה גלמידי
עוזרת גזבר
03-5311180
קבלת קהל: ימים א' - ה' 8:00-12:30 יום ב' 16:00-19:00 בימים אלו (קורונה) אין קבלת קהל בעירייה עד להודעה חדשה