משבר האקלים הביא למרכז סדר היום את התובנה שיש צורך לשנות את הדרך בה אנו מייצרים ומנהלים את האנרגיה שלנו, תוך כדי שיפור איכות הסביבה ויצירת מנופים כלכליים.

לפיכך יצא משרד האנרגיה בתוכנית סיוע לרשויות המקומיות.

עיריית קריית אונו זכתה בקול הקורא, ביחד עם עוד 20 רשויות בלבד לאור תהליכים שכבר נעשו בעיר. מטרת הקול הקורא היא לסייע לעירייה לגבש תוכנית פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בתחום השיפוט שלה.

 

"לא בכדי זכינו בקול הקורא" מספרת חן ארד מנהלת האגף לתכנון ואסטרטגיה" בשנים האחרונות עיריית קריית אונו על אגפיה השונים ביצעה אינספור פעילויות בתחום הסביבתי כגון, התקנת לוחות סולאריים על כל מבני הציבור בעיר, התקנת עשרות רבות של עמדות לרכב חשמלי, החלפת כל תאורת הרחובות בעיר לתאורת לד עם מערכת שליטה חכמה, סלילת שבילי אופניים, עידוד השימוש במיקרו מוביליות, אימוץ תקן בנייה ירוקה, פרוייקט השאלת ספרים ברחבי העיר, הקמת מערך עירוני של מתנדבים בנושא איכות הסביבה, שתילת כ- 5,000 עצים, רובם הגדול עצים בוגרים, ברחבי העיר, הצללת פארקים וגינות, הקמת נתיבי תחבורה ציבורית, ועוד"

 

 

לתוכנית שתי מטרות מרכזיות:
א. קידום אנרגיה מקיימת על ידי התיעלות באנרגיה, ביזור וגיוון מקורות האנרגיה של העירייה.

ב. לקדם שינוי תפיסתי בתחום האנרגיה ברשות המקומית ולפתח יכולות לניהול שינויים לנוכח הדינמיות במשק האנרגיה.

 במסגרת תוכנית הפעולה, משרד האנרגיה ימנה יועצים סביבתיים ומנחה תהליך עבור העירייה שיפעלו מול צוות ייעודי אשר ידאג לקידום התוכנית:

יבוצע מיפוי מלא של התהליכים שנעשו עד כה, יוגדרו יעדים חדשים למימוש, יגובשו אמצעי פעולה ומשימות לטווח מיידי, קצר, בינוני וארוך, וכן יוקם מערך של ניטור ובקרה שיבצע מעקב אחר יישום התוכנית ואחר שינויים בתחזיות האקלימיות.

בעיריית קריית אונו כבר מצפים להתחלת התהליך במטרה לסיים את הפיכת העיר לעיר הירוקה בישראל בשנים הקרובות.

צילום: יעקב שלום