עיריית קריית אונו הפתיעה השבוע את התושבים עם הוצאתה לאור של חוברת פרויקטים עירוניים, המציגה תמונה כוללת של הפרויקטים העירוניים הנמצאים בביצוע ובתכנון. החוברת מחולקת קטגורית לנושאים ומציגה את כלל הפרויקטים הפיזיים בעיר ופרויקטים של תשתיות. אלה עומדים ביסוד כל פעילות חינוכית, חברתית או אחרת, ומאפשרת את קיומם של השירותים החינוכיים והשירותים החברתיים בעיר, לכלל הגילאים, ואת תפעולה של העיר באופן שנותן מענה שלם לתושבים.

ישראל גל, ראש העיר קריית אונו מסר: לראשונה יוכלו תושבי העיר להתרשם באופן מאורגן ומסודר ממגוון ושפע התכניות והפרויקטים היוצאים אל הפועל בעיר, ואולי גם להצטייד בסבלנות הדרושה, שכן, דברים טובים וחשובים קורים בקריית אונו.

 

לחוברת - הקליקו כאן

 

שער חוברת פרויקטים

תמונה: עמוד השער של החוברת

צילום: עיריית קריית אונו