לקראת פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה וחיבור קריית אונו אליו באמצעות הנת"צ, הזמין ראש העיר קריית אונו את השרה מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, את בכירי משרדה ואת המנכ"לים של כל החברות העוסקות בכך. 
 

בפתח הפגישה הודיעה השרה רגב לכל הנוכחים, כי תמו הזמנים בהן החברות פועלות מבלי לשתף את ראשי הרשויות שבתחומן נעשות עבודות. השרה הודיעה כי לא תאפשר עוד פעילות של החברות השונות, אלא שיתוף פעולה מלא ותיאום עם ראשי הרשויות. 

השרה דרשה מנתיבי איילון להביא לכך שהגל הירוק יופעל באופן מלא, תוך פרק זמן של עד שלושה שבועות. 

השרה הודיעה כי הנת"צ לא יהפוך להיות ימני בעתיד, אך היא תבחן ביחד עם ראש העיר אפשרויות לשיפורים, על ידי הרחבה של נתיב כלי הרכב הפרטיים כדי שהדבר יסייע לפניות שמאלה של האוטובוסים. 

השרה נענתה לבקשת ראש העיר והנחתה את גורמי המקצוע במשרד לבחון שינוי תקנה שיאפשר למוניות לנסוע בנת"צ שכיום חסום עבורן. מדובר בשינוי משמעותי במדיניות משרד התחבורה והממשלה בכלל. השרה הקימה צוות שיבדוק את הגדלת מספר נתיבי הפניה שמאלה לבאים מכביש 471 ואליו. 

כל הנהלת משרד התחבורה ומנכ"לי החברות הגיעו לפגישה בלשכת ראש העיר, על מנת לתרום להצלחת הפרויקט. 

צילום: איתן אלחדז